24 de febrer 2013

XERRADA PRIMERS AUXILIS A LA MUNTANYA (I part)


Fotografies de la primera part de la xerrada  PRIMERS AUXILIS A LA MUNTANYA per Neus Verge